ورققیمت ها هر روز ساعت 12:00 به روز رسانی میشود
کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد
"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می‌باشد"
1400/09/09


" ورق فولاد مبارکه"


هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
2
اصفهان
100026.900
2
اصفهان
125
26.700
3
اصفهان
100
-
3
اصفهان
125
24.700
3
اصفهان
150
24.200-
4
اصفهان
100
تماس بگیرید

4
اصفهان
125
24.200
4
اصفهان
150
24.500-
4.8
اصفهان
150
-
5
اصفهان
100
تماس بگیرید
5
اصفهان
125
-
5
اصفهان
150
23.900-
6
اصفهان
150
23.900-
8
اصفهان
150
24.600-
10
اصفهان
150
24.000-
12
اصفهان
150
24.600-
15
اصفهان
150
24.900-
7
اصفهان
167
-عرض مختلف
شماره تماس: 1463
  در صورت درخواست عرض یا ضخامت متغایر با لیست بالا، با کارشناسان فروش مجموعه تماس بگیرید.


"ورق اکسین"


هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
طول
قیمت
توضیحات
8
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید
-
10
اهواز
200
600-1200
27.200
12
اهواز
200
600-1200
27.300
15
اهواز
200
600-1200
27.400
20
اهواز
200
600-1200
26.200
25
اهواز
200
600-1200
26.200

30
اهواز
200
600-1200
26.400

35
اهواز
200
600-1200
26.200

40
اهواز
200
600-1200
26.400

45
اهواز
200
600-1200
26.200
50
اهواز
200
600-1200
26.200

60
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

80
اهواز
200
600-1200
تماس بگیرید

شماره تماس: 1463"ورق کاویان"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
10
اهواز
125
تماس بگیرید

10
اهواز
150
تماس بگیرید

12
اهواز
125
تماس بگیرید

12
اهواز
150
24.900
15
اهواز
125
23.600
15
اهواز
150
4.900
20
اهواز
125
23.600
20
اهواز
150
25.400
25
اهواز
125
23.600
25
اهواز
150
24.400

30
اهواز
125
23.600
30
اهواز
150
24.400
35
اهواز
125
23.600
35
اهواز
150
24.400
40
اهواز
125
23.600
40
اهواز
150
24.400
شماره تماس: 1463"ورق گیلان"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
2
گیلان
100
تماس بگیرید

3
گیلان
100
تماس بگیرید

4
گیلان
100
تماس بگیرید

5
گیلان
100
تماس بگیرید

6
گیلان
100-125
تماس بگیرید
8
گیلان
100-125
22.700
10
گیلان
100-125
22.700
12
گیلان
100-125
22.700
15
گیلان
100-125
تماس بگیرید
شماره تماس: 1463"ورق قطعات"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
طول
قیمت
توضیحات
8
تهران
125
600
23.900
10
اصفهان125
600
23.700
12
اصفهان
125
600
23.700
15
اصفهان
125
600
23.700
20
اصفهان
125
600
تماس بگیرید
25
اصفهان
125
600
تماس بگیرید

شماره تماس: 1463
"ورق فولاد اصفهان"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
طول
قیمت
توضیحات
15
اصفهان
100
600
23.000
20
اصفهان
100
600
23.000
25
اصفهان
100
600
23.000
30
اصفهان
100
600
23.000
35
اصفهان
100
600
23.000
شماره تماس: 1463


"ورق نورد لوله"

هایپر آهن آرسین
ضخامت
مبدا
عرض
قیمت
توضیحات
2
اهواز
60
تماس بگیرید
2.2
اهواز
60
تماس بگیرید

2.5
اهواز
60
تماس بگیرید

2.8
اهواز
60
تماس بگیرید

3
اهواز
60
تماس بگیرید

3.5
اهواز
60
تماس بگیرید

4
اهواز
60
تماس بگیرید

8
اهواز
60
تماس بگیرید

10
اهواز
60
تماس بگیرید

12
اهواز
60
تماس بگیرید

شماره تماس: 1463

مجموعه هایپر آهن بهترین کالکشن ورق کشور اعم از ورق سیاه،رنگی و روغنی را گردهم اورده است تا خریدی با خیال راحت برای شما عزیزان فراهم کرده باشد.


شماره های تماس مجموعه:

031-31314750

شماره ملی: 1463 (بدون نیاز به پیش شماره)