تیرآهن و هاشقیمت ها هر روز ساعت 12:00 به روز رسانی میشود
کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد
"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می‌باشد"
1400/09/07

  "موجود در انبار بزرگ هایپر آهن آرسین"  


هایپر آهن آرسین
سایز
کارخانه
قیمت
توضیحات
12
ذوب
2.000.000

14
ذوب
2.430.000

14
ظفر بناب
-124 کیلو
16
ذوب
2.910.000

18
ذوب
3.530.000

18
ذوب
----6متر به بالا
20
ذوب
4.770.000

22
ذوب
5.140.000

24
ذوب
6.050.000

27
ذوب
6.900.000
30
ذوب
9.000.000

H18
ذوب
16.900معمولی
H20
ذوب
16.800معمولی
H20
ذوب
15.900طول کوتاه
H20
ذوب
22.700سبک
شماره تماس: 1463"تیرآهن ظفر بناب"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
قیمت
توضیحات
14
کارخانه
16.750
18کارخانه16.750
20
کارخانه
16.850
شماره تماس: 1463  "تیرآهن ناب تبریز"  

هایپر آهن آرسین
سایز
بارگیری
قیمت
توضیحات
40کارخانه
17.000IPE 140
41کارخانه16.900IPE 160
شماره تماس: 1463


"تیرآهن ذوب"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
قیمت
توضیحات
12
انبار
16.200
14
انبار
16.200
16
انبار
15.800
18
انبار
15.700
20
انبار
16.300
22
انبار
16.300
24
انبار
16.300
27
انبار
15.800
30انبار15.500
شماره تماس 1463


"تیرآهن جهان فولاد غرب"

هایپر آهن آرسین
سایزمحل بارگیریقیمتتوضیحات
14کارخانه2.150.000سنگین
14کارخانه2.010.000سبک
شماره تماس 1463

کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.