نوسانات بازار

اخبار هفتگی دنیای آهن و فولاد / قسمت سوم

/post-5

قسمت سوم با حضور سرکار خانم مهندس نقش زن، کارشناس فروش بخش نبشی و ناودانی