تیرآهن سنگین

تفاوت تیرآهن سبک و سنگین

/post-7

توی این مقاله به تشریح تفاوت های تیرآهن های سبک و سنگین و کاربرد های آنها به ساده ترین زبان میپردازیم.