نبشی و ناودانیقیمت ها هر روز ساعت 12:00 به روز رسانی میشود
کلیه قیمت ها با تایید مجدد می باشد
"کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می‌باشد"
1400/09/14

  "موجود در انبار بزرگ هایپر آهن آرسین"  

"نبشی"


هایپر آهن آرسین
  سایز  
کارخانه
قیمت
توضیحات
3*40*40
اسپیرال
-12کیلو
4*40*40
اسپیرال
17.80014.5کیلو
3*50*50
فولاد جاوید بناب
18.00014کیلو (فوق سبک)
4*50*50
صبا فولاد منظومه
16.50019کیلو
6*60*60
صبا فولاد منظومه
16.50034کیلو
شماره تماس: 1463
"نبشی صبا فولاد منظومه"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
40*40*3
کارخانه
12.5
16.6006 متری
50*50*4
کارخانه
18.5
16.600
6 متری
50*50*5
کارخانه
21
16.600
6 متری
60*60*6
کارخانه
32
16.600
6 متری
80*80*8
کارخانه
56
16.600
6 متری
شماره تماس 1463


"نبشی فولاد آرین"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
40*40*3
کارخانه
11
18.1006 متری
40*40*4
کارخانه
14
16.7506 متری
50*50*4
کارخانه
19
16.750
6 متری
50*50*5
کارخانه
22
16.750
6 متری
60*60*5
کارخانه
27
16.750
6 متری
60*60*6
کارخانه
32
16.750
6 متری
70*70*5
کارخانه
43
16.750
6 متری
80*80*8
کارخانه
57
16.750
6 متری
100*100*10
کارخانه
88
16.750
6 متری
120*120*12
کارخانه
129
16.750
6 متری
80*80*8
کارخانه
115
16.750
12 متری
90*90*9
کارخانه
146
16.750
12 متری
100*100*10
کارخانه
180
16.750
12 متری
120*120*12
کارخانه
218
18.20012 متری
130*130*10
کارخانه
283
23.15012 متری
150*150*15
کارخانه
405
22.70012 متری
160*160*14
کارخانه
462
25.25012 متری
شماره تماس 1463


"نبشی ناب تبریز"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
30*30*4
کارخانه
11
---6 متری
40*40*3
کارخانه
12
17.6006 متری
40*40*4
کارخانه
15
16.9006 متری
25*25*4
کارخانه
9
17.2006 متری
45*45*3
کارخانه
14
17.8006 متری
45*45*4
کارخانه
17
17.7006 متری
45*45*5
کارخانه
20
17.6006 متری
50*50*3
کارخانه
15
17.0006 متری
50*50*4
کارخانه
21
16.70012 متری
50*50*5
کارخانه
24
16.60012 متری
50*50*6
کارخانه
26
---6 متری
60*60*3
کارخانه
18
17.1006 متری
60*60*4
کارخانه
23
17.0006 متری
70*70*7
کارخانه
44
17.0006 متری
80*80*8
کارخانه
56
16.60012 متری
100*100*7
کارخانه
64
16.90012 متری
100*100*10
کارخانه
94
16.80012 متری
شماره تماس 1463


"نبشی فولاد کوهپایه"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
25*25*2
کارخانه
5
18.2006 متری
25*25*4
کارخانه
9
17.8506 متری
30*30*2
کارخانه
6
18.1406 متری
40*40*2
کارخانه
9
18.7006 متری
40*40*3
کارخانه
12
18.0006 متری
40*40*4
کارخانه
15
17.8606 متری
50*50*4
کارخانه
19
تماس بگیرید6 متری
شماره تماس 1463


"نبشی جاوید بناب"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
30*30*4
کارخانه
10
---6 متری/سبک
40*40*4
کارخانه
12
17.5706 متری/سبک
30*30*5
کارخانه
12
---6 متری/سبک
40*40*5
کارخانه
16
---6 متری/سبک
50*50*5
کارخانه
20
16.6806 متری/سبک
30*30*6
کارخانه
17
---6 متری/سبک
40*40*6
کارخانه
22
---6 متری/سبک
50*50*6
کارخانه
28
---6 متری/سبک
30*30*4
کارخانه
11
---6 متری/سنگین
40*40*4
کارخانه
14
16.8906 متری/سنگین
30*30*5
کارخانه
14
---6 متری/سنگین
40*40*5
کارخانه
16
----6 متری/سنگین
50*50*5
کارخانه
18
16.5906 متری/سنگین
شماره تماس 1463


"نبشی شکفته مشهد"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
30*30*3
کارخانه
6.5
---6 متری
40*40*3
کارخانه
10.5
---6 متری
50*50*4
کارخانه
17
---6 متری
60*60*5
کارخانه
26
---6 متری
80*80*7
کارخانه
50
---6 متری
30*30*3
کارخانه
8
---6 متری
40*40*4
کارخانه
14
---6 متری
50*50*5
کارخانه
22
---6 متری
60*60*6
کارخانه
32
---6 متری
80*80*8
کارخانه
56
---6 متری
شماره تماس 1463


"ناودانی گرم فلز"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
10
انبار

17.6506 متری
6
کارخانه
28-23
----6 متری
8
کارخانه
39-29
------12-6 متری
10
کارخانه
48-39
------12-6 متری
شماره تماس: 1463


  "ناودانی ناب تبریز"  

هایپر آهن آرسین
سایز
بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
8
کارخانه

17.900
10
کارخانه

تماس بگیرید
12
کارخانه
121
17.60012 متری
16
کارخانه
171
17.60012 متری
18
کارخانه
205
20.10012 متری
شماره تماس: 1463
"ناودانی شکفته مشهد"

هایپر آهن آرسین
سایز
محل بارگیری
وزن kg
قیمت
توضیحات
6
کارخانه
19
تماس بگیرید6 متری
8
کارخانه
41-28
17.6506 متری
10
کارخانه
39
17.6506 متری
شماره تماس 1463


"صنعتی سنگین استاندارد اروپا"

هایپر آهن آرسین
سایزمحل بارگیریوزن kgقیمتتوضیحات
8کارخانه10518.90012 متری
10کارخانه
12518.90012 متری
12کارخانه
16019.30012 متری
14کارخانه
19519.40012 متری
16کارخانه
112-22520.0006-12 متری
18کارخانه
26520.60012 متری
20کارخانه
30524.00012 متری
24کارخانه
52031.00012 متری
30کارخانه
-تماس بگیرید
12 متری
شماره تماس 1463


کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.